Universitat Miguel Hernández

Investigació

La universitat, tal com està concebuda en el segle XXI té, a més de la comanda de la labor docent, la missió de desenvolupar investigació, així com transferir el coneixement generat a la societat. És per això que, anualment, la Universitat Miguel Hernandez d'Elx (UMH) presenta a la societat els èxits aconseguits en estes àrees. Si analitzem les dades registrades en 2012, veiem que la captació de recursos per al desenvolupament de la I+D competitiva se situa en 4,9 M d'euros, mentre que mitjançant contractes d'I+D amb empreses i institucions (I+D contractada) s'aconsegueixen els 2,2 M d'euros, quantitats aquestes que, junt amb l'obtinguda per a infraestructures (1,55 M d'euros) i la destinada a beques (1,25 M d'euros) fa que la captació de recursos conjunta haja sigut en 2012 de 9,9 milions d'euros.

umhumhumhumh

L'activitat científica queda reflectida en 1.037 publicacions, de les quals 751 són articles científics en revistes de difusió internacional i 198 són capítols en llibres d'investigació, cal afegir-hi la defensa de 97 tesis doctorals.

El Vicerectorat d'Investigació i Innovació, a través de la Convocatòria Única d'Ajudes a la Investigació i la Transferència Tecnològica, tracta d'impulsar i enfortir l'activitat exercida pels Grups d'Investigació de la Universitat. Així mateix, en col·laboració amb la Fundació Quòrum, ha posat en marxa en la Nau de la Innovació diversos programes d'estímul a l'empreniment com a mecanisme de transferència de coneixement.

Memòria d'investigació