Universitat Miguel Hernández

Parc Científic de la UMH

El Parc Científic de la UMH és un ecosistema per a la innovació empresarial i el creixement d¿empreses emergents (start-ups), un lloc pensat per a innovar i créixer. Des de la seua posada en funcionament, l'any 2008, un dels seus objectius principals ha sigut el d'estimular el flux de coneixement i tecnologia entre la Universitat, les institucions de recerca, les empreses i els mercats. En el seu ADN ocupa també un lloc privilegiat l'impuls de projectes empresarials i emprenedors innovadors que afavorisquen el desenvolupament del teixit industrial de la província d'Alacant, ajudant així a diversificar i incrementar l'oferta de treball qualificat. Tot això amb l'objectiu d'impulsar la relació entre ciència, tecnologia i empresa i generar així un horitzó laboral i empresarial per als titulats de la Universitat.

Per a aconseguir els seus objectius, el Parc Científic de la UMH ha establit dues línies d'actuació principals:

  • Convertir-se en força motor que promoga la constitució de noves empreses que donen solució amb les seues innovacions a les demandes del mercat i la societat.
  • Contribuir al fet que les empreses ja creades puguen seguir creixent i convertir-se en companyies consolidades, referents en els seus respectius sectors.

El Parc Científic de la UMH és un espai dissenyat per a albergar empreses tecnològiques, amb una forta base innovadora i de coneixement. En les seues instal·lacions, ofereix a les empreses la possibilitat de satisfer totes les necessitats que el creixement i els objectius de les seues companyies requerisquen. Tot això amb l'objectiu de crear un ecosistema que permeta a les empreses desenvolupar la seua activitat de la millor forma possible. La naturalesa d'aquestes necessitats pot ser múltiple:

  • Espais de treball: les empreses emergents (start-ups) i les empreses derivades (spin-offs)tenen a la seua disposició les infraestructures del Parc Científic UMH, on hi ha espais d'oficina, cotreball (coworking), sales de reunió, menjador, etc. Destaquen així mateix les infraestructures destinades als sectors BIO, que ofereixen laboratoris de biotecnologia altament equipats, tant per a clau en mà com aquells amb equipament tècnic d'ús comú.
  • Serveis empresarials: les empreses del Parc es poden beneficiar de diversos serveis com és el d'assessorament expert per a l'impuls del negoci, cerca de suport econòmic, ajuda en la comunicació i difusió, etc. L'objectiu del Servei de Creixement Empresarial és accelerar el creixement de les iniciatives emprenedores, incrementant al màxim les seues possibilitats de supervivència i consolidació. Totes les empreses poden també beneficiar-se del servei de cerca de finançament, tant privada com pública, per a la posada en marxa o el creixement dels seus projectes.
  • Treball en xarxa (networking): comunicació directa amb altres empreses o grups d'investigació que operen en el mateix sector i amb els quals es podrien establir futures col·laboracions. De fet, l'ecosistema del Parc Científic, format per companyies de naturalesa molt diversa, facilita la creació d'aquestes possibles sinergies.

A més, des del seu naixement, el Parc Científic de la UMH ha procurat poder impulsar activitats que afavorisquen el contacte entre el Parc i la societat, i contribuïsquen a la millora del seu entorn més directe.

  • S'organitzen de forma contínua jornades i desdejunis formatius que s'obrin al públic de forma gratuïta. Aquestes sessions versen sobre temàtiques variades com la cerca de finançament públic i privat, aspectes legals i jurídics en la constitució d'empreses, comerç electrònic i comunicació en línia, elaboració de projectes d'I+D+i, entre altres.
  • El Parc promou també un altre tipus d'activitats amb un gran impacte social, com és la iniciativa Escola de Frikis, que actualment forma al voltant de mig miler d'alumnes de Primària en 17 centres de la província d'Alacant i Múrcia.

Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'ElxParc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'ElxParc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'ElxParc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx