Universitat Miguel Hernández

Parc científic

El Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx va ser creat en 2005 i està gestionat per la Fundació Quòrum. La seua missió és oferir un entorn òptim a les empreses i grups d'investigació universitaris de cara a generar-hi sinergies , potenciar el desenvolupament de les persones i empreses involucrades, treballar en comú i compartir assumptes i interessos científics i tècnics amb l'objectiu de generar riquesa, ocupació i benestar social.

El Parc Cientific compta amb quatre àrees d'especialització:

  • CIEB: El Centre d'Innovació Empresarial Biotecnològica (CIEB) és un centre especialitzat que ofereix una sèrie d'infraestructures, equipament científic i serveis d'alt valor afegit a empreses consolidades, empreses de recent creació, unitats mixtes empresa-universitat i altres organitzacions científiques del sector biotecnològic.
  • ILINOVA-TICs i Consultoria: ILINOVA és el centre que ofereix infraestructures i serveis adaptats a les empreses innovadores dels sectors TICs, serveis i consultoria.
  • ILITEK-Enginyeries: ILITEK és el centre que ofereix infraestructures i serveis adaptats a les empreses del sector de les enginyeries.
  • AGROTEC: una àrea enfocada als negocis dedicats a la I + D i/o oferir serveis innovadors en el camp de l'agricultura i l'horticultura, etc

Les empreses instal·lades en el parc tenen a la seua disposició una sèrie de serveis de valor afegit com la cerca de socis tecnològics i industrials, cerca de grups d'investigació amb desenvolupaments d'I+D dins dels seus eixos estratègics de desenrotllament, assistència en la cerca de finançament públic per al desenvolupament de la investigació i privada per al desenrotllament empresarial, comercialització, etc.., serveis de suport en àmbits administratius empresarials (fiscal, laboral, comptable), suport estratègic i de gestió (projectes d'innovació, planificació estratègica, estructura empresarial, propietat industrial i intel·lectual).

Per aquest motiu, ja s'han establert en el parc Científic un gran nombre d'empreses innovadores de sectors com ara la biotecnologia i ciències de la salut, les TIC i les tecnologies industrials, aeronàutica, agroalimentària, socioeconomia, etc, moltes de les quals ja estan realitzant projectes d'investigació amb els nostres grups i instituts.

Des de la seua creació, el parc Científic ha continuat creant i augmentant la seua xarxa de contactes i col·laboracions institucionals amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis a emprenedors i empreses innovadores. El parc és un membre de l'Associació de parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE), l'Associació Internacional de parcs Científics (IASP), i membre de la Xarxa de parcs Científics i Tecnològics Valencians (rePCV). Això permet a les nostres empreses i grups estar plenament connectats al sistema global d'innovació, establir contacte amb altres agents, institucions i/o empreses, la qual cosa redunda inexorablement en una millora de la seua competitivitat i negoci.

A més a més, col·labora activament amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), per ser un node de la Xarxa de Punts d'Informació relativa a la I + D. I participa activament en el Programa d'Assistència per a la Creació i Creixement d'Empreses Innovadores de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA).

El compromís del parc amb la promoció de l'emprenedorisme, i fonamentalment de l'emprenedorisme universitari, ha suposat el llançament de la NAU DE LA INNOVACIO, on en estreta col·laboració amb l'Observatori Ocupacional de la UMH així com de l'OTRI, ha suposat que en aquests anys s'hagen creat un bon nombre de spin off i start up universitàries.

En el parc Científic estem convençuts que l'ambient empresarial generat és l'espai òptim per al desenvolupament i maduració de les empreses en diversos camps d'investigació i desenvolupament, i de les empreses innovadores, ja siguen en els models de negoci, productes, etc ...; així que si ets un empresari que creu en la I+D com la via de futur de l'empresa o un investigador amb inquietuds empresarials o un estudiant amb una idea innovadora has de conéixer-nos ...

Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'ElxParc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'ElxParc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'ElxParc Científic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx