Universitat Miguel Hernández

Segells de qualitat

La garantia de qualitat en els títols

Audit

En la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per a garantir i millorar la qualitat de la docència i la gestió, s'han dissenyat i posat en marxa processos d'avaluació i millora inclosos en el Pla de Qualitat de la UMH entre els que cabria destacar el Sistema de Garantia de Qualitat en els centres-AUDIT, i els processos de Millora de serveis i unitats administratives (Pla director) que responen a l'objectiu de certificar la qualitat de les nostres actuacions de forma pertinent, rigorosa i fiable.

El Sistema de Garantia de Qualitat té com a objecte assegurar la qualitat dels títols de la Universitat Miguel Hernández d'Elx a través de ferramentes que faciliten el compliment dels estàndards en matèria de qualitat, permeten analitzar punts forts i possibles àrees de millora i guien en la presa de decisions estratègiques en matèria de qualitat dels ensenyaments amb la finalitat de complir amb els requisits aprovats pel Ministeri d'Educació en les memòries verificades de cada títol.

El Sistema de Garantia de Qualitat compta amb avaluació positiva per part d'ANECA per a tots els centres i títols que són impartits en la UMH des de 2009.

Segells de Qualitat

Reconeixement d'Excel·lència-nivell Or

Reconeixement d'Excel·lència-nivell Or

La Universitat Miguel Hernández d'Elx va rebre el 21 de novembre de 2005 el Reconeixement d'Excel·lència-nivell Or 2005/2009. La Fundació Valenciana de la Qualitat (FVQ) concedeix aquest reconeixement a les entitats públiques o privades que presenten una memòria EFQM, responent als criteris del model i a qui l'equip avaluador concedeix més de 500 punts.

Aquest Reconeixement està basat en el Model EFQM d'Excel·lència, un dels models de qualitat més utilitzats entre les empreses d'Europa i que ha estat adoptat com a model de referència per al conjunt de les administracions públiques a Espanya.

El model EFQM ha suposat una guia essencial a l'hora de planificar l'estratègia i de definir les accions a implantar per part de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Aquest model ha incentivat també als equips directius i ha permés que compartisquen responsabilitats i èxits.

El Reconeixement d'Excel·lència-nivell Or (2005-2009) , que atorga la FVQ, constitueix un nou reconeixement a la Universitat Miguel Hernández i s'afig a altres premis i distincions aconseguides al llarg de la seua activitat, entre ells: Segell d'Excel·lència Europeu-Nivell Or "(500+) de la Fundació Europea per a la Qualitat de la Gestió en 2004, Certificació ISO 9001:2000 per a la Gestió de la Investigació en 2003, Certificació ISO 9001:2000 per al Disseny dels Plans d'Estudi de les Titulacions i el Desenvolupament dels Plans Docents en 2002, Premi a les Millors Pràctiques en Gestió de la Qualitat del Club d'Excel·lència en 2001 i Certificació ISO 9001:2000 per a la Gestió de les Pràctiques d'Estudiants en Empreses en 1999.

Segell d'Excel·lència Europea (500+)

Segell d'Excel·lència Europea (500+)

La Universitat Miguel Hernández d'Elx va aconseguir el Segell d'Excel·lència Europea 500+ en 2004, i posteriorment va ser renovat en dues ocasions consecutives, la primera en 2007 i la segona en 2009.

La UMH va obtindre aquest certificat rere l'avaluació externa realitzada per AENOR i el Club d'Excel·lència en Gestió. L'anàlisi d'ambdues entitats ha reflectit una evolució molt positiva respecte de l'avaluació anterior i destaca l'avanç considerable de la UMH envers l'Excel·lència.

L'esquema de Reconeixement a l'Excel·lència Europea ha sigut creat per a distingir a aquelles organitzacions que segueixen una estratègia orientada cap a l'excel·lència i han aconseguit assolir els objectius marcats. Aquest segell transmet a tots els públics que l'empresa que ho rep és una institució que, a més d'estar bolcada a crear més i millors processos en la seua producció, té la gestió orientada cap a l'Excel·lència, tot això constatat per una entitat independent.

Aquest segell es concedeix a les organitzacions realment excel·lents en la seua gestió i, per això, suposa per a aquell qui ho rep un reconeixement de caràcter internacional, perquè s'atorga el reconeixement de la Fundació Europea de Gestió de Qualitat (EFQM).

L'Oficina Ambiental de la UMH obté la certificació ISO 14001:2004 per a Sistemes de Gestió Ambiental

Certificació ISO 14001:2004 per a Sistemes de Gestió Ambiental

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, a través de l'Oficina Ambiental, ha obtingut la Certificació Internacional ISO 14001:2004 d'AENOR per a les activitats de sensibilització ambiental i voluntariat, així com per al seguiment de la gestió dels residus perillosos.

L'Oficina Ambiental és el primer servei de la UMH que aconsegueix aquesta certificació després de la implantació i manteniment d'un sistema de gestió ambiental. Per a la concessió del certificat, l'empresa externa AENOR va realitzar auditories en els diferents campus de la UMH i va verificar que les activitats s'exerceixen amb el màxim respecte pel medi ambient i, per tant, compleixen amb la legislació ambiental així com amb els compromisos adoptats en la Política Ambiental de la UMH.

La UMH té previst ampliar l'abast de la certificació a altres serveis de la Universitat, amb l'objectiu de millorar ambientalment les activitats que exerceix.

Certificats de Qualitat ISO 9001 d'AENOR

Certificació ISO-9001/ISO-9002 AENOR/IQNET

ER-0589/1999. Certificació del sistema de qualitat de les pràctiques d'estudiants en empreses.

ER-0217/2003 Certificació de la gestió de la Investigació, el desenvolupament i innovació pel que fa a: la promoció i l'assessorament al personal investigador per a la negociació i l'establiment d'acords d'i+d+i. La difusió i la transferència de resultats d'i+d+i i la tramitació de patents.

ER-0869/201 Certificació de la cria i manteniment d'animals d'experimentació i l'assistència tècnica a la investigació.