Universitat Miguel Hernández

La UMH en xifres

Creada per la Llei 2/1996, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, les activitats docents van començar en el curs 1997/98. La Universitat Miguel Hernández, amb seu central a la ciutat d'Elx, té 4 campus: Elx, Sant Joan d'Alacant, Oriola i Altea. La UMH compta amb 75 edificis, en una superfície total de 947.635 m2 i una superfície construïda de 209.876 m2. Hi ha actualment 19.899 estudiants, 16.200 a temps complet, i més de 29.400 titulats en total des de la creació de la Universitat, amb un pressupost anual de 109.626.641,00 € per a 2018.

La Universitat Miguel Hernández compta amb 7 facultats (Facultat de Belles Arts, Facultat de Ciències Experimentals, Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Elx, Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Oriola, Facultat de Ciències Sociosanitàries, Facultat de Farmàcia i Facultat de Medicina ) i 2 escoles (Escola Politècnica Superior d'Elx i Escola Politècnica Superior d'Oriola).

Quant a l'oferta acadèmica, la Universitat Miguel Hernández ofereix 25 graus, 53 màsters oficials i 13 programes de doctorat, a més es complementa aquesta formació amb 55 cursos de perfeccionament (27 expert universitari, 16 màster propi, 6 diploma superior, 6 especialista universitari). La matrícula per curs oscil·la entre els 982,20 € (titulació de grau amb nivell d'experimentalitat 1) i els 1.389 € (titulació de grau amb nivell d'experimentalitat 5). Hi ha actualment 19.899 estudiants, 16.200 a temps complet, i més de 29.400 graduats en total des de la creació de la universitat.

Les taxes anuals de matrícula oscil·len entre els 978,60 € (Titulació de Grau amb nivell d'experimentalitat 1) i 1493,40 € (Titulació de Grau amb nivell d'experimentalitat 5)

Personal

El nombre total de plantilla a la Universitat Miguel Hernández en el curs 2016/17 és de 1.823.

Personal

El total de personal (1.823) està constituït pel personal docent i investigador (1.085), dels quals 552 a temps complet i 521 a temps parcial. I sobre el total de professorat, 712 són doctors; més 463 que són el nombre de personal d¿administració i serveis i 275 tècnics contractats amb càrrec a projectes.

PersonalPersonal

Investigació

La mitjana de recursos de recerca compromesos amb la UMH (ingressos de recerca) dels últims 5 anys és de 9.800.667 € i la nostra posició en el rànquing 2015 ISSUE-P de productivitat de les universitats espanyoles és el 4t lloc. La Universitat Miguel Hernández d'Elx ocupa el 6é lloc en el rànquing de producció científica anual (publicació per professor 2016) entre universitats espanyoles (Observatori IUNE).

5é lloc en el rànquing ISSUE de Docència, Recerca i Desenvolupament Tecnològic (U-Ranking 2017) en universitats espanyoles (Fundació BBVA-Ivie). El total de publicacions realitzades (articles, llibres, capítols, abstracts, documents) va ser de 1.263.

Internacionalització

La Universitat Miguel Hernández compta amb 267 acords internacionals amb altres universitats. En el curs 2015/16 els estudiants Outgoing (estudiants UMH que fan una mobilitat) van ser 215 en programes internacionals i 68 els que van participar en el programa de mobilitat nacional.

Dels estudiants Incoming (estudiants estrangers que visiten la UMH), van ser 234 els que van participar en programes internacionals i 33 els que van participar en el programa de mobilitat nacional. En el cas del programa Erasmus +, en el curs 2015/16, els països que van acollir un major nombre d'estudiants UMH van ser Alemanya, Itàlia, Polònia, França, Països Baixos i República Txeca.