Universitat Miguel Hernández

Premis concedits

Medalla d'Honor

Medalla d'Honor
La Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx va distingir en 2007, coincidint amb el desé aniversari de la Universitat, la Medalla d'Honor, la seua màxima distinció, a les següents personalitats i institucions:
  • D. Emilio Cano Cerdán. President del Consell Social de la UMH des de 1997 fins 2008
  • Les Corts Valencianes i La Generalitat Valenciana
  • Excm. Ajuntament d'Altea.
  • Excm. Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.
  • Excm. Ajuntament d'Oriola.
  • Excm. Ajuntament d'Elx

Rector Honorari

Rector Honorari
Segons el Reglament d'Honors i Distincions, "la Dignitat de Rector Honorari és la màxima distinció conferida per esta institució a aquelles persones que han ostentat el càrrec de rector de la Universitat Miguel Hernández i la labor i compromís del qual en el dit càrrec haja suposat un impuls decisiu per al reconeixement de l'excel·lència i el prestigi de la nostra universitat no sols a nivell nacional sinó també internacional".
  • Jesús Rodríguez Marín. Rector honorari de la UMH el 20 de setembre de 2012 (Obertura oficial del curs 2012/13). Catedràtic de Psicologia Social i rector de la UMH des de la creació de la UMH en 1997 fins maig de 2011.