Estudiants: BASES DEL DISSENY DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA