Estudiants: LA UNIÓ EUROPEA EN L'ORDRE INTERNACIONAL