Estudiants: LEGISLACIÓ SANITÀRIA I PERITACIÓ EN TERÀPIA OCUPACIONAL