Estudiants: ANÀLISI ESTADÍSTICA DE SÈRIES ECONÒMIQUES