Estudiants: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LA INFORMÀTICA