Estudiants: UNITAT CENTRAL D'ANIMALS I CULTIUS CEL·LULARS