Estudiants: INFLUÈNCIA DE L'ESTRÉS ABIÒTIC EN LA NUTRICIÓ DELS FRUITERS. MÈTODES DE DIAGNÒSTIC I RECOMANACIONS