Estudiants: ASPECTES TÈCNICS EN EL DESENVOLUPAMENT I CONTROL DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE