Estudiants: APROXIMACIÓ PRÀCTICA A LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA