Estudiants: URGÈNCIES MÈDIQUES EN L'ÀREA D'URGÈNCIA HOSPITALÀRIA I