Estudiants: COMPOSTOS BIOACTIUS AMB PROPIETATS ANTIOXIDANTS