Estudiants: CIÈNCIA DE DADES: MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA AVANÇADA