Estudiants: Tècniques d'aprenentatge i transferència de coneixement. Eines per a l'eficiència personal en el processament de dades.