Estudiants: MERCAT I VALORACIÓ D'ART CONTEMPORANI: CURS D'INTRODUCCIÓ