Estudiants: BASES EN MEDICINA PALIATIVA, Campus de San Juan