Estudiants: Prova de certificació ACLES novembre 2019 - Anglés - Nivell B1.