Students: La Factors psicològics i socials en l'àmbit sanitari