Estudiants: Unitat: Introducció general al metabolisme.