Estudiants: Introducció a la Fisiologia Cel·lular i Biofísica.