Estudiants: UNITAT DIDÀCTICA 1. ESTRUCTURA DEL COS DE LA PLANTA