Estudiants: Unitat didàctica 3. L'AUTONOMIA PRIVADA.