Estudiants: Anàlisi exploratòria d'un conjunt de dades unidimensional