Estudiants: L'aplicacio de les tecniques d'investigacio.