Estudiants: Habilitats bàsiques i àmbit de realització de les pràctiques en empreses