Estudiants: Influència de l'activitat física i l'esport en la dimensió psicosocial del ser humà: anàlisi des d'una perspectiva qualitativa.