Estudiants: Els sistemes de control del consum d'oxigen