Estudiants: Unitat 12. Fases d'un projecte de recerca. Disseny i tipus d'estudi