Estudiants: Unitat 13. El mètode científic en la recerca clínica. Continguts de l'Epidemiologia Clínica. Concepte i utilitat en la pràctica clínica.