Estudiants: Unitat 14. Estudis experimentals: Assaig clínic