Estudiants: Unitat 15. Bioètica de la recerca clínica i de la relació professional amb el pacient.