Estudiants: Diagnosi i Predicció en el Model de Regressió Lineal Simple