Estudiants: Diagnosi i Predicció i en el Model de Regressió Lineal Múltiple