Estudiants: INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA