Estudiants: CONCEPTES BASICS DE PROGRAMACIÓ LINEAL