Estudiants: 4.    Modelos Mixtos No Cooperativos-Cooperativos: aplicacions a la gestió i administració d'empreses