Estudiants: Organització del treball, cultura i clima