Estudiants: Economia Espanyola: Alguns aspectes procedimentals