Estudiants: Algunes aplicacions d'Investigació de Mercats