Estudiants: UNITAT 1. Composició del raïm i del vi. Fermentaciones.Vendimia