Estudiants: Processos i mètodes d'anàlisi territorial.