Estudiants: CONCEPTES BÀSICS DE MEDI AMBIENT I SOCIETAT.