Estudiants: El balanç de calor al planeta: calor i temperatura.