Estudiants: UNITAT 06. TÈCNIQUES DE GOLF BÀSIQUES II.