Estudiants: Introducció i conceptes bàsics de les qualitats físiques.