Estudiants: Entrenament i desenvolupament de les qualitats físiques complexes.